6 Thứ Cần Thiết Không Thể Nào Thiếu Mỗi Khi Ra Đường Trong Thời Buổi Bệnh Dịch ( Corona ) . Cũng Như Trong Cuộc Sống Hằng Ngày

1. Tiền :Ra đường mà quên mang tiền thì các bạn cũng biết cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc rồi hé. Đang chạy xe mà hết xăng sực nhớ là không mang tiền thì cũng hơi mệt à. Dắt bộ về nhà coi như tập thể dục vậy Read more…