Spread the love

Xin thông báo với quý khách hàng. Trang web chúng tôi vẫn hiện đâng trong giai đoạn hoàn thiện, mọi sẩn phẩm, giá cả đều chỉ mang hình thưc thử nghiệm, xin quý khách hàng thông cảm. Khi web đi vào hoạt động chính thức chúng tôi sẽ sớm thông báo cho quý khách tại fanpage. Xin chân thành cảm ơn quý khách.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *